RO HU
https://korondkozseg.ro/korondkozseg/wp-content/uploads/2020/05/cropped-korond-bg-scaled-2.jpg

Comisiile de specialitate

Comisia De Specialitate Pentru Programe De Dezvoltare Economico-socială, Buget-finanţe, Administrarea Domeniului Public Şi Privat Al Comunei Corund

Makó Ferenc
Preşedinte
Tófalvi Albert
Secretar
Máthé Márton
Szász Géza
Imre Anna

Comisia De Specialitate Agricultură, Silvică, Construcții, Gospodărie Comunală, Servicii Și Comerț.

Sófalvi Árpád
Preşedinte
Molnos Ferenc
Secretar
Györfi Lajos
Illés Sándor
Simény Dávid

Comisia De Specialitate Pentru Administrația Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii Și Liniștii Publice, A Drepturilor Cetățenilor Şi Relaţii Externe

Bíró Lajos
Preşedinte
Molnos Márton
Secretar
Tófalvi Albert
Ravasz Gergely
Máthé Barna

Comisia De Specialitate Pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură,Protecţie Socială,Activităţi Sportive,De Agrement,Protecția Mediului Și De Tineret

Ravasz Gergely
Preşedinte
Máthé Barna
Secretar
Sófalvi Árpád
Bíró Lajos
Molnos Ferenc