RO HU
https://korondkozseg.ro/korondkozseg/wp-content/uploads/2020/05/cropped-korond-bg-scaled-2.jpg

Întrebări frecvente

Gyakram Ismételt Kérdések

Személyazonossági igazolvány kiállítása a 14. életév betöltésekor

Az érvényes jogszabályok szerint a 14. életév betöltésétől számított 15 napon belül a fiatalkorú köteles kérni a közösségi személynyilvántartó közszolgálattól a személyazonossági kártya kibocsátását.

Szükséges iratok

 • Formanyomtatvány a személyazonossági igazolvány kiállítására – aláírva a fiatalkorútól, illetve az egyik szülőtől vagy, az esettől függően, a törvényes képviselőtől
 • Születési bizonyítvány – eredeti és másolat
 • A szülők házassági bizonyítványa, illetve a végleges és visszavonhatatlan bírósági válási határozat, amennyiben a szülők elváltak,- eredeti és másolat
 • A lakhelyet bizonyító dokumentum – eredeti és másolat
 • Az egyik szülő vagy a törvényes képviselő személyi igazolványa- eredeti és másolat
 • A személyazonossági illeték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej
 • A személyazonossági érték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej

Egyéb tudnivalók

 • A kiskorú személyi igazolvány-kérést az egyik szülővel, vagy a törvényes képviselővel együtt kell, letegye.
 • Amennyiben a szülőknek különböző lakhelyük van, a kérést az a szülő írja alá, amelyiknél a kiskorú lakik.
 • Amennyiben válás során a kiskorút az egyik szülőnek ítélték, de a másik félnél lakik, az előbbi szülő beleegyezésével kiállítható a személyi igazolvány.
 • Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, szükséges a befogadó nyilatkozata, amelyet a kérés hátoldalán töltenek ki a személynyilvántartó személyzete előtt.
 • Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt, külföldön, a konzulátuson, vagy falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.
 • 7 lejes személyazonossági érték befizetéséről szóló nyugtát a polgármesteri hivatal Helyi adók és illetékek osztályán vagy a ghiseul.ro oldalon lehet kifizetni.
Elveszítettem/megrongálódott a személyazonossági kártyám, újat igényelek

A személyazonossági kártya elveszítés vagy rongálódása esetén 15 napon belül kell kérni a közösségi személynyilvántartó közszolgálattól új személyazonossági kártya kibocsátását.

Szükséges iratok

 • Formanyomtatvány a személyazonossági kártya kiállítására
 • Születési bizonyítvány – eredeti és másolat
 • Házassági bizonyítvány, a házas személyek esetében – eredeti és másolat
 • Végleges és visszavonhatatlan bírósági válási határozat, esettől függően – eredeti és másolat
 • Az elhalálozott férj/feleség halotti bizonyítványa, a túlélő fél esetében – eredeti és másolat
 • A 14. életévüket nem betöltött gyerekek születési bizonyítványa – eredeti és másolat
 • A lakhelyet bizonyító dokumentum, valamint esettől függően a tartózkodási helyet igazoló dokumentum – eredeti és másolat
 • Egy állami intézmény által kiállított fényképes dokumentum – útlevél, vezetői jogosítvány, munka igazolvány, katonakönyv, vagy egy tanügyi intézmény által kiállított diploma – eredeti és másolat
 • A meglévő személyazonossági kártya, rongálás esetén
 • A személyazonossági illeték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej

Egyéb tudnivalók

 • Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, szükséges a befogadó nyilatkozata, amelyet a kérés hátoldalán töltenek ki a személynyilvántartó személyzete előtt.
 • Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt, külföldön, a konzulátuson, vagy falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.
 • Ha a felnőtt korú gyermek a szülőknél lakik, akkor is a szülő el kell, kísérje.
Ellopták a személyazonossági kártyámat, újat igényelek.

A személyazonossági kártya ellopása esetén 15 napon belül kell kérni a közösségi személynyilvántartó közszolgálattól új személyazonossági kártya kibocsátását.

Szükséges iratok

 • Formanyomtatvány a személyazonossági kártya kiállítására
 • Születési bizonyítvány – eredeti és másolat
 • Házassági bizonyítvány, a házas személyek esetében – eredeti és másolat
 • Végleges és visszavonhatatlan bírósági válási határozat, esettől függően – eredeti és másolat
 • Az elhalálozott férj/feleség halotti bizonyítványa, a túlélő fél esetében – eredeti és másolat
 • A 14. életévüket nem betöltött gyerekek születési bizonyítványa – eredeti és másolat
 • A lakhelyet bizonyító dokumentum, valamint esettől függően a tartózkodási helyet igazoló dokumentum – eredeti és másolat
 • Igazolás attól a rendőrségtől ahol az ellopást bejelentették – esettől függően
 • Egy állami intézmény által kiállított fényképes dokumentum – útlevél, vezetői jogosítvány, munka igazolvány, katonakönyv, vagy egy tanügyi intézmény által kiállított diploma – eredeti és másolat
 • A személyazonossági illeték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej

Egyéb tudnivalók

 • Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, szükséges a befogadó nyilatkozata, amelyet a kérés hátoldalán töltenek ki a személynyilvántartó személyzete előtt.
 • Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt, külföldön, a konzulátuson, vagy falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.
Ideiglenes személyazonossági kártya kiállítása

Ideiglenes személyazonossági kártyát állítanak ki azoknak a személyeknek, akik nem rendelkeznek a személyazonossági kibocsátáshoz szükséges összes dokumentummal.

Szükséges dokumentumok

 • Formanyomtatvány a személyazonossági kártya kiállítására
 • Születési bizonyítvány, amennyiben van – eredeti és másolat
 • Házassági bizonyítvány, a házas személyek esetében, amennyiben van – eredeti és másolat
 • A lakhelyet bizonyító dokumentum, valamint esettől függően a tartózkodási helyet igazoló dokumentum, amennyiben van – eredeti és másolat. Részletek itt
 • Három (3) db. 3×4 cm-es színes fénykép, 7mm fehér sávval az alján
 • Az ideiglenes személyazonossági illeték befizetéséről szóló nyugta
 • A bélyegilleték kifizetését igazoló dokumentum

Az ideiglenes személyazonossági kártya esetén az érvényességi határidőt a Közösségi Személynyilvántartó Közszolgálat állapítja meg, az érvényesség nem haladhatja meg az egy évet.

Új személyazonossági kártyát igényelek, mert megváltozott a lakhelyem

A lakóhely megváltozása esetén, a helység és az utca elnevezésének vagy rangjának megváltozása, az ingatlanok átszámozása vagy új körzetesítése, helységek vagy utcák létrehozása esetén

Szükséges dokumentumok

 • Formanyomtatvány a személyazonossági kártya kiállítására
 • Személyazonossági kártya és választói kártya
 • Születési bizonyítvány – eredeti és másolat
 • Házassági bizonyítvány, a házas személyek esetében – eredeti és másolat
 • Végleges és visszavonhatatlan bírósági válási határozat, esettől függően – eredeti és másolat
 • Az elhalálozott férj/feleség halotti bizonyítványa, a túlélő fél esetében – eredeti és másolat
 • A 14. életévüket nem betöltött gyerekek születési bizonyítványa – eredeti és másolat
 • A lakhelyet bizonyító dokumentum, valamint esettől függően a tartózkodási helyet igazoló dokumentum – eredeti és másolat
 • A személyazonossági illeték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej
 • Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, szükséges a befogadó nyilatkozata, amelyet a kérés hátoldalán töltenek ki a személynyilvántartó személyzete előtt.

Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt, külföldön, a konzulátuson, vagy falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.

Új személyazonossági kártyát igényelek, mert megváltozott a nevem

A címzett családi vagy utóneve, a szülők utóneve, a születési idő vagy hely, módosulása esetében.

Szükséges iratok

 • Formanyomtatvány a személyazonossági kártya kiállítására
 • Születési bizonyítvány – eredeti és másolat
 • Házassági bizonyítvány, a házas személyek esetében – eredeti és másolat
 • Végleges és visszavonhatatlan bírósági válási határozat, esettől függően, eredeti és másolat
 • Az elhalálozott férj/feleség halotti bizonyítványa, a túlélő fél esetében – eredeti és másolat
 • A 14. életévüket nem betöltött gyerekek születési bizonyítványa – eredeti és másolat
 • A lakhelyet bizonyító dokumentum, valamint esettől függően a tartózkodási helyet igazoló dokumentum – eredeti és másolat
 • A személyazonossági illeték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej
 • A család és/vagy utónév, a szülők utóneve, a születési idő vagy hely változásakor, valamint a nem megváltozása esetén szükséges a végleges bírósági ítélet, vagy az adminisztratív dokumentum bemutatása is.
 • Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, szükséges a befogadó nyilatkozata, amelyet a kérés hátoldalán töltenek ki a személynyilvántartó személyzete előtt.

Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt, külföldön, a konzulátuson, vagy falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.

Meddig fizethetem a közúti büntetésem felét?

203/2018-as, a kihágások büntetésének kifizetéséről törvény szerint 2018 augusztus 24-től keződőden a jegyzőkönyv kiközlését vagy átadásától 15 nap áll kihágásért büntetett személy rendelkezésére, hogy a a kihágást előíró jogszabályban megállapított büntetés minimumának felét kifizesse.

A határidőt naptári napokban kell számolni. A Polgári Törvénykönyv 181-es cikkelye értelmében a 15 napba nem számítódik bele az a nap, amelytől a határidő elkezdődik (vagyis a jegyzőkönyv átvételének napja). Ha a határidő hétvégére esik, akkor az ezt követő első munkanap fogja jelenteni a határidő végét.

Otthoni ügyintézés

A ghiseul.ro portálon büntetéseit regisztráció nélkül kifizetheti.

Nem szerepel a cím/házszám a telekkönyvön, vagy hibás.

Szükséges házszámigazolást igényelni az Urbanisztika osztályról.

Legyen önnél:

 • Típuskérés
 • Telekkönyvi kivonat másolata, ami nem régebbi, mint 30 nap
 • Buletin másolat (cégeknél cég bejegyzési okirat)
 • 2 db kép a bejáratról (HA új házszámot igényel)
 • Topos beazonosítási rajz (HA új házszámot igényel)

Figyelem!!! Ha bal oldalt, csak “top” számokat lát szükséges egy topos beazonosítási rajz vagy egy adás-vételi szerződés.

Kifizettem már az adómat és most levelet kaptam arról, hogy mennyi adót kell fizessek. Mit tegyek?

Aggodalomra nincs ok. Kérjük, ellenőrizze le, hogy a postáról kapott levél adókivetésről (Decizie de impunere) és értesítésről (Instiintare de plata) szól-e. Amennyiben igen, és ön előbb kifizette az adóját, minthogy az adókivetést megkapta volna, nincsen semmi tennivalója.

Az adókivetést azért küldtük Önnek, hogy pontosan tudja, hogy mire és mennyi adót fizet, és így leellenőrizhesse, hogy az adó nyilvántartási rendszerben is azok a javak szerepelnek, amelyekről önnek is tudomása van.

Fogyatékkal élő felnőtt vagyok.

Romániában a fogyatékkal élők jogainak többségét a 448/2006-os számú módosított és kiegészített törvény szabályozza.

A jogszabály arról rendelkezik, hogy a fogyatékkal élő személyeket a fogyatékosságuk besorolása alapján illetik meg a különböző jogok.

Ezt a besorolást a Csíkszeredában, a Zöld Péter utca 6 szám alatt működő Felnőttek fogyatékosságát megállapító megyei orvosi szakbizottság végzi.

A felértékeléshez személyes jelenlét szükséges, a nagyon súlyos fogyatékkal rendelkező személyek esetében család orvosi szakvéleményezés és esetleírás alapján mentesülhet a személyes megjelenés alól.

Szükséges iratok:

 • Személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat
 • Szakorvosi leírás, a jelenlegi állapotáról – 3 hónapnál ne legyen régebbi (vagy friss korházi kibocsájtó – eredeti)
 • Orvosi leírás (típusnyomtatvány) a családorvostól
 • Környezettanulmány a lakóhelyhez tartozó polgármesteri hivatal, szociális osztályáról
 • Jövedelmi igazolás – a pénzügytől
 • Nyugdíjszelvény (eredeti és 3 hónapnál ne legyen régebbi)
 • Munkahelyi igazolás, megjelölve a munkakört és a nettó jövedelmet
 • Munkaképességet megállapító orvosi határozat – másolat
 • Betegség kialakulásának időpontját igazoló iratok:
 • Régi fogyatékossági bizonylat (ha van).

A fenti iratokból a környezettanulmányt kell a Polgármesteri Hivataltól kérvényezni.